CSS – język opisywania sposobu prezentacji

No Comments

CSS (ang. Cascading Style Sheet) czyli kaskadowe arkusze stylów służą do opisania formy prezentacji strony www przez przeglądarkę użytkownika. Standard ten został opracowany przez organizację W3C – zajmującą się standaryzowaniem tworzenia, przesyłania i prezentacji strony internetowych – w 1996 roku. Read More…

Categories: CSS