alchemycode.pl

Instytut Chemii Fizycznej

Dawno minęły już czasy, kiedy informacji szukaliśmy tylko w publikacjach książkowych. Pracownicy Instytutu Chemii Fizycznej doskonale to rozumieją, dlatego wiele publikacji, np. o osiągnięciach, jakie ma na swoim koncie Instytut Chemii Fizycznej i jego pracownicy, jest obecnie dostępnych online. Na https://www.bip.gov.pl/subjects/18136,Instytut+Chemii+Fizycznej+PAN.html są dostępne publikacje, takie jak „Dobre obyczaje w nauce” czy „Horyzont nauki”, to kolorowy biuletyn, jaki wydał Instytut Chemii Fizycznej w celu przybliżenia zrozumiałym językiem, czasem trudnych zagadnień naukowych. Omówiono tam, m.in. czym są polimery czy też nanolepkość. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk zaprasza do fascynującej lektury, każdy, niezależnie od wieku i swojej profesji, z pewnością znajdzie tam coś dla siebie.


IChF PAN z Warszawy
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
tel. 22 343 2000